Соки та інші безалкогольні напої

ЄВРОПА ДІЛИТЬСЯ СВОЄЮ великою різноманітністю автентичних та натуральних безалкогольних напоїв, натхненних багаторічними традиціями та чистою / захищеною європейською природою.

Прагнення до високого рівня захисту життя та здоров’я людини є одним із основних завдань європейських норм харчового законодавства. Оператори харчового бізнесу, що здійснюють первинне та подальше виробництво, повинні дотримуватись загальних гігієнічних положень, конкретних вимог, передбачених регламентами.

Усі оператори харчового бізнесу повинні вжити таких конкретних гігієнічних заходів:

(а) відповідність мікробіологічним критеріям харчових продуктів;
(b) процедури, необхідні для досягнення цілей, встановлених для досягнення найвищої якості та безпеки харчових продуктів;
(c) відповідність вимогам щодо контролю температури харчових продуктів;
(d) обслуговування холодного ланцюга;
(e) відбір проб та аналіз.

З метою забезпечення чистої та безпечної сировини для виробництва безалкогольних напоїв встановлюються конкретні вимоги до первинного виробництва. Він включає гігієнічні правила та правила ведення діловодства. Спеціальний регламент встановлює положення, що стосуються максимального рівня залишків пестицидів у харчових продуктах рослинного походження або на них.

Подальші процеси виробництва напоїв повинні відповідати загальним вимогам до харчових приміщень, особливим вимогам у приміщеннях, де готуються, обробляються або переробляються харчові продукти, вимогам до транспорту та обладнання, харчових відходів, водопостачання та особистої гігієни.

Більше того, європейські норми встановлюють правила щодо харчових добавок, що використовуються у продуктах харчування, що забезпечують високий рівень захисту здоров’я людини та високий рівень захисту споживачів, включаючи захист інтересів споживачів та чесну практику у торгівлі продуктами харчування, захист навколишнього середовища.

Приймаються конкретні правила виробництва та маркування соків та напоїв на основі соків. Використання термінів “фруктовий сік”, “фруктовий сік з концентрату” та “фруктовий нектар” суворо регламентовано.

Юридична інформація

Положення про гігієну харчових продуктів
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02004R0852-20090420

Положення про пестициди
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A32005R0396

Положення про матеріали, що контактують з продуктами харчування
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02004R1935-20090807

Положення про харчові добавки
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02008R1333-20200702

Директива про фруктові соки
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02001L0112-20141005

Контакти

info@bgleaders.com
info.lt@eckes-granini.com (соки та напої на основі соків)
distribution@mvgroup.eu