Органічні продукти

Європа ділиться своєю органічною їжею - системою, яка гарантує найвищий стандарт якості

Органічне землеробство передбачає вирощування за методів, які прагнуть захистити навколишнє середовище, людей та тварин шляхом сталого землеробства. Виробникам органічного землеробства заборонено використовувати що-небудь, крім біологічних речовин, як для підживлення, так і для захисту врожаю. В якості методів підживлення в основному використовують гній, компост або спеціальні органічні синтетичні добрива. В якості заходів захисту рослин вони переважно використовують пастки та природних хижаків. Цей спосіб землеробства вимагає великих зусиль і має значно нижчі врожаї, ніж звичайне землеробство.

Визначення ЄС органічного землеробства

Органічне виробництво означає стійку сільськогосподарську систему, яка розвивається з повагою до навколишнього середовища та добробуту тварин, але також включає всі інші етапи ланцюга постачання продуктів харчування.

Органічна система контролю

Кожна країна в Європейському Союзі призначає “компетентний орган”, який в кінцевому підсумку відповідає за дотримання правил ЄС щодо органіки. Зазвичай це або департамент сільського господарства, або департамент охорони здоров’я.

Один раз на рік країни ЄС звітують перед Європейською Комісією про результати контролю, що проводиться щодо органічних операторів, та про заходи, вжиті у разі невідповідності.

Правила ЄС щодо виробництва

Регламент ЄС щодо органічного виробництва та маркування органічних продуктів забезпечує дотримання однакових високих стандартів якості в усьому ЄС. Правила стосуються практики сільського господарства та аквакультури, переробки та маркування харчових продуктів, процедур сертифікації для фермерів, а також імпорту органічної продукції, що не входить до ЄС.

Органічні фермери в ЄС відповідально використовують енергію та природні ресурси, сприяють здоров’ю тварин та сприяють підтримці біорізноманіття, екологічного балансу та якості води / ґрунту.

До практики органічного землеробства в ЄС належать:

• Послідовна зміна культур для ефективного використання ресурсів
• Заборона на використання хімічних пестицидів та синтетичних добрив
• Дуже суворі обмеження щодо антибіотиків для тваринництва
• Заборона генетично модифікованих організмів (ГМО)
• Використання місцевих ресурсів для природних добрив та кормів для тварин
• Вирощування худоби на вільному вигулі, під відкритим небом та використання органічних кормів
• Спеціальні практики тваринництва
• Інше

Органічне маркування та логотип

Органічний логотип ЄС на харчових продуктах гарантує дотримання правил ЄС щодо органічного виробництва. Він є обов’язковим для фасованої їжі. У випадку з обробленою їжею це означає, що щонайменше 95% інгредієнтів сільськогосподарського походження є органічними. Супермаркети та інші роздрібні торговці можуть позначати свою продукцію терміном органічне, лише якщо вони відповідають правилам.

Основні пункти правил

ЄС працює над оновленням існуючих правил щодо органічного виробництва та маркування у відповідь на великі зміни, які трансформували цей сектор.

Пропоновані зміни включають:

• Посилений контроль: усіх операторів по всьому ланцюжку постачання продуктів харчування (фермери, заводчики, переробники, торговці, імпортери) перевіряють принаймні раз на рік.
• Більш чесна конкуренція: виробники з країн, що не входять до ЄС, які хочуть продавати свою продукцію в ЄС, повинні дотримуватися тих самих правил, що і виробники з ЄС.
• Запобігання забрудненню пестицидами: фермери повинні вживати запобіжних заходів, щоб уникнути випадкового забруднення несанкціонованими пестицидами або добривами. Продукт втрачає свій органічний статус, якщо забруднення спричинене шахрайством або недбалою поведінкою. Країни ЄС, які мають порогові значення для заборонених речовин в органічних продуктах харчування, можуть продовжувати застосовувати їх, але вони повинні дозволяти на свої ринки інші органічні продукти харчування з інших країн ЄС. Європейська комісія оцінить правила проти забруднення в 2025 році.
• Краще забезпечення органічним насінням та тваринами: комп’ютерна база даних про наявність органічного насіння та тварин створена в кожній країні ЄС.
• Змішані ферми: фермерам дозволяється виробляти звичайну продукцію на додаток до органічної, але їм потрібно чітко відокремлювати свою сільськогосподарську діяльність
• Процедури сертифікації для дрібних фермерів спрощені.
• Включені нові продукти, такі як сіль, пробка та ефірні олії. Інші можуть бути додані пізніше.

Асортимент органічної продукції:

• Консервовані фрукти та овочі
• Молочні продукти
• Сублімовані сушені фрукти та овочі
• Зернові пластівці
• Безалкогольні напої
• Алкогольні напої
• Птиця

Юридична інформація

Регулювання органічного виробництва та маркування органічної продукції
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32007R0834

Регулювання органічного виробництва, маркування та контроль
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008R0889

Правила щодо виробництва органічних аквакультурних тварин та водоростей
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2009.204.01.0015.01.ENG

Контакти

info@bgleaders.com
international@supergarden.lt
info@auga.lt